Laryngolog Warszawa

Dr n.med. Dorota Kapiszewska-Dzedzej specjalizuje się w leczeniu zaburzeń drożności nosa, chrapania, bezdechów, zapalenia zatok, gardła – stosuje metody leczenia, zarówno zachowawczego, jak i operacyjnego, w tym najnowsze techniki chirurgiczne – endoskopową (FESS) i cewnikowania zatok (CEZ) tzw. balonikowania zatok.

Dr n.med. Dorota Kapiszewska-Dzedzej

 • absolwentka AM w Warszawie,
 • stażystka AM w Niemczech – Heidelberg, Darmstadt,
 • adiunkt AM i WUM w Warszawie,
 • od 1987 w zawodzie lekarza,
 • od 1991 praca dydaktyczna w AM i WUM w Warszawie,
 • od roku 2000 praca w prywatnej służbie zdrowia,
 • przeszło 14000 wykonanych operacji nosa i zatok przynosowych,
 • ukończone staże krajowe i zagraniczne w tym w Belgii, Niemczech, Anglii z zakresu chirurgii nosa i zatok, w tym endoskopowe i z zastosowaniem metody cewnikowania zatok – tzw. „balonikowej” – certyfikat firmy Acclarent,
 • laureatka nagrody Rektora AM w Warszawie za pracę doktorska z zakresu rynologii w 2000 roku,
 • laureatka nagrody Rektora AM w Warszawie za cykl prac z zakresu zapalenia zatok przynosowych,
 • nagrody Rektora AM w Warszawie za pracę dydaktyczną ze studentami,
 • autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu leczenia zatok przynosowych,
 • współautor książki pt. Zapalenia zatok przynosowych, pod red prof. Krzeskiego i Gromek,
 • koordynator i wykładowca kursów specjalizacyjnych dla lekarzy w AM i UM w Warszawie.
Laryngolog Warszawa - dr n. med. Dorota Kapiszewska-Dzedzej
Laryngolog Warszawa - dr n. med. Dorota Kapiszewska-Dzedzej

Publikacje:

 • Kapiszewska-Dzedzej D. Rynologiczne aspekty mukowiscydozy. Praca doktorska, AM w Warszawie 2000.
 • Kapiszewska-Dzedzej D., Krzeski A. Zmiany w obrębie nosa i zatok przynosowych u chorych na mukowiscydozę. Alelrgia Astma Immunologia 2000, 5(4), 253-262.
 • Kapiszewska-Dzedzej D., Krzeski A., Held-Ziółkowska M., Jędrusik A. Analiza obrazów tomografii komputerowej zatok przynosowych u chorych z mukowiscydozą. Otolaryngol Pol. 2001, LV, 383-389.
 • Kapiszewska-Dzedzej D. Mukowiscydoza. (w:) Alergiczne i niealergiczne nieżyty nosa. Red. Samoliński B. Mediton, Warszawa 2003: 202-206.
 • Krzeski A., Kapiszewska-Dzedzej D. Ocena wyników leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia zatok przynosowych u pacjentów z mukowiscydozą. Otolaryngol Pol. 2000, LIV, 283-287.
 • Krzeski A., Kapiszewska–Dzedzej D., Jakubczyk I., Jędrusik A., Held-Ziółkowska M. Extent of pathological changes in the paranasal sinuses of patients with cystic fibrosis: CT analysis, Am. J. Rhinol., May-Jun 2001, Vol.15, 207-210.
 • Białek S., Kapiszewska- Dzedzej D. Stężenie IGE u pacjentów pacjentów mukowiscydozą. Otolaryngologia Polska2001, LV, 2, 175-178.
 • Krzeski A,. Kapiszewska- Dzedzej D. Cystic fibrosis in rhinologic practice. AM.J.Rhinol., 2002, Vol.16, 155-160.
 • Jędrusik A., Kapiszewska- Dzedzej D. Ocena zaburzeń słuchu u chorych chorych mukowiscydozą leczonych antybiotykami aminoglikozydowymi. Otolaryngologia Polska, ( 2003).
 • Kapiszewska-Dzedzej D., Krzeski A. Mukowiscydoza (w:) Zapalenia zatok przynosowych. Red. Krzeski i Gromek Via Medica Gdańsk 2008: 293-299.
 • Kapiszewska- Dzedzej D., Krzeski A. Zaburzenia ruchomości rzęsek nabłonka oddechowego. (w:) Zapalenia zatok przynosowych Red. Krzeski i Gromek Via Medica Gdańsk 2008: 285-291.